English English  |  Deutsch Deutsch  |  Español Español  |  Français Français  |  Nederlands Nederlands
dualogy SuDoku Pro
Su Doku: De uitermate verslavend puzzelgekte—met SuDoku Pro nu beschikbaar voor de PC!
Gebaseerd op symbolische logica (er is geen wiskunde bij betrokken). Deze simpele maar toch lastige puzzels houden puzzelaars in Japan en Groot Brittannie in de ban, en krijgen nu een wereldwijde aanhang!

Documentatie

De Regels Van Su Doku

Vul een grid zodanig dat elke rij, elke kolom en elk sub-vierkant exact één instantie bevat van elk beschikbaar symbool (bijvoorbeeld, de nummers 1 tot en met 9).

Su Doku is een symbolische puzzel. Het doel is het vullen van een grid (bijvoorbeeld een 9×9 grid) met items uit een verzameling van geldige symbolen (bijvoorbeeld, de nummers 1 tot en met 9, of de letters A tot en met I). Het grid is onderverdeeld in velden (een 9×9 grid is opgebouwd uit 3×3 (negen) van zulke velden, die elk bestaan uit 3x3 cellen), en is voorgevuld met een willekeurige verdeling van een aantal van deze symbolen (over het algemeen tussen 22 en 36 symbolen in een 9x9 grid). Uw doel is het volledig vullen van het grid, waarbij aan de volgende regels voldaan moet worden:

  1. Elke kolom in een grid mag slechts éénmalig een instantie van elk toegestaan symbool bevatten. (Ofwel, elke kolom kan één, en slechts één, '5' cel bevatten).
  2. Elke rij in een grid mag slechts één instantie van elk toegestaan symbool bevatten. (Ofwel elke rij moet exact één '1' cel bevatten).
  3. Elk subgrid in het grid mag slechts één instantie van elk toegestaan symbool bevatten. (Ofwel, elk subgrid moet exact één '1' cel bevatten, één '2' cel, één '3' cel etc. tot en met '9'.)

Hier is een voorbeeld van een Su Doku puzzel, gegenereerd door SuDoku Pro:

Sample Su Doku puzzle

SuDoku Pro ondersteunt momenteel de volgende puzzelmogelijkheden:

  • 4×4 puzzels met numerieke of lettersymbolen
  • 9×9 puzzels met numerieke of lettersymbolen
  • 16×16 puzzels met lettersymbolen
  • 25×25 puzzels met lettersymbolen

Gratis download:

Download SuDoku Pro nu Versie 2.7; 0.6 MB (Installatieprogramma voor Windows PC)
Copyright © 2006 dualogy systems, Potsdam/Germany.