English English  |  Deutsch Deutsch  |  Español Español  |  Français Français  |  Nederlands Nederlands
dualogy SuDoku Pro
Su Doku: De uitermate verslavend puzzelgekte—met SuDoku Pro nu beschikbaar voor de PC!
Gebaseerd op symbolische logica (er is geen wiskunde bij betrokken). Deze simpele maar toch lastige puzzels houden puzzelaars in Japan en Groot Brittannie in de ban, en krijgen nu een wereldwijde aanhang!

Contact & Juridische informatie

Over dualogy

dualogy ontwikkelt eersteklas kwaliteitsproducten die plezierig zijn om mee te werken en uw productiviteit verbeteren.

dualogy is opgericht in 2005 door Philipp Schumann in Potsdam, nabij Berlin (Duitsland). In 1998, begon hij door het IT consultancy bedrijf c:ndg te starten. Hij had toen diverse software ontwikkelingsdiensten geleverd en diverse projecten voor klanten in de USA, Verenigd Koninkrijk en Duitsland uitgevoerd tot voor kort (sommige daarvan in samenwerking met partner bedrijf aXon).

Phil ontving een B.Sc. in Computing and Intelligent Systems op de Brookes University in Oxford (Verenigd Koninkrijk).

Neem contact op met dualogy

dualogy systems
Philipp Schumann
Zionskirchstraße 26
10119 Berlin, Germany
Telefoon: (+49) 030 4373 9601
Telefoon: (+49) 0176 239 08 468
phil@dualogy.net

Juridische informatie

Copyright © 2005-2006 dualogy systems Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Informatie in deze website, inclusief de URL en andere Internet Web site referenties, kunnen wijzigen zonder kennisgeving. De hierin als voorbeeld genoemde bedrijven, organisaties, producten, domeinnamen, e-mailadressen, logo’s, mensen en gebeurtenissen zijn fictief. Eventuele overeenkomsten met een bestaand bedrijf, organisatie, product, domeinnaam, e-mailadres, logo, persoon of gebeurtenis berusten op louter toeval.

De gebruiker is verantwoordelijk voor naleving van alle geldende wetten inzake auteursrecht. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen, mogen delen van deze website worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook, voor welk doel dan ook, alleen in de originele, ongewijzigde vorm en onder voorwaarde dat www.sudoku-pro.com erkend wordt als de maker en hier ook aan gereferereerd wordt (via quotes).

dualogy kan de houder zijn van patenten, patentaanvragen, handelsmerken, auteursrechten of andere rechten op intellectueel eigendom met betrekking tot de informatie in dit document. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in een schriftelijke gebruiksrechtovereenkomst van Microsoft, kunt u geen gebruiksrecht op deze patenten, handelsmerken, auteursrechten of andere rechten op intellectueel eigendom aan dit document ontlenen.

De in dit document vermelde product- en bedrijfsnamen zijn wellicht handelsmerken van de respectieve eigenaren.

Gratis download:

Download SuDoku Pro nu Versie 2.7; 0.6 MB (Installatieprogramma voor Windows PC)
Copyright © 2006 dualogy systems, Potsdam/Germany.